Кваліфоцінювання триває: спорадичне відсіювання та нові шанси для старих суддів

Чимало суддів подають у відставку і тому не беруть участі у первинному кваліфоцінюванні. Інша частина – не підтверджують можливість здійснювати правосуддя, але отримують другий шанс пройти оцінювання після перепідготовки у школі суддів. Щодо окремих служителів Феміди проводиться додаткова перевірка, щоб з’ясувати певні обставини із суддівського досьє, які нерідко стосуються внесеної від НАБУ інформації. Кваліфоцінювання у ВККС впливає на подальшу кар’єру судді, зокрема, на призначення суддів безстроково.

Прийнятий Парламентом України у лютому 2015 року  Закон «Про забезпечення права на справедливий суд» передбачив, що усі судді, які на час ухвалення закону працювали у судах України, мають пройти первинне кваліфікаційне оцінювання. Мета цього оцінювання – визначити професійний рівень судді. У рамках оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України судді складали іспит і проходили співбесіду за результатами дослідження їхнього досьє.

Першими процедуру оцінювання пройшли 100 суддів місцевих загальних судів. Їхня оцінка відбувалася протягом 2 місяців – з лютого по квітень 2016 року. До цих ста суддів увійшли судді, які подали до ВККС заяви про обрання суддею безстроково, оскільки закінчився  їхній п’ятирічний термін на посаді судді.

Зі ста суддів 69 успішно пройшли первинне кваліфікаційне оцінювання. Більше того, 54 з них ВККС подала на обрання до Верховної Ради України.

Детальніше із результатами оцінювання перших ста суддів можна ознайомитись у графіці ВККС:

судді Україна

В рамках другої хвилі з 12 квітня по 6 червня цього року  ВККС оцінювала 281 суддю апеляційних судів м. Києва та Київської області. З них лише 160 суддів пройшли оцінювання з першої спроби. Для цих 160 суддів успішне проходження первинного кваліфікаційного оцінювання є підтвердженням того, що вони мають право обіймати свої посади. Натомість 23 суддів не з’явились, тому ВККС планує оцінити їх у липні за окремим графіком.

 судді київської обл

Для довідки. Кваліфікаційне оцінювання –  це перевірка Вищою кваліфікаційною комісією суддів України як знань судді, так і його доброчесності. Ця процедура триває два дні для кожної із груп суддів і відбувається у такому порядку:

День 1:

  1. Анонімне письмове тестування у формі письмового викладення суддею запропонованих Кваліфікаційною палатою або Колегією положень усталених правових позицій Верховного Суду України та практики Європейського суду з прав людини.
  2. Виконання практичного завдання,    яке  здійснюється    суддями     шляхом     обговорення на засіданні змодельованої членами Колегії чи Кваліфікаційної палати практичної ситуації, зокрема з процесуальних питань.

Що виноситься на іспит?

Усталені правові позиції, які сформовані Верховним Судом України за  період,  починаючи  з  01  січня 2012 року, а також практики Європейського суду з прав людини.

Спробувати перевірити свої знання може кожен, адже перелік перелік завдань та зразки тестових завдань є у вільному доступі.

День 2 :

Співбесіда, яка передбачає вивчення членом Комісії – доповідачем матеріалів суддівського досьє, підготовку доповіді та її оголошення під час співбесіди із суддею. Суддівське досьє – це добірка інформації про суддю до якої включаються :

  • персональні дані;
  • документи, пов’язані із кар’єрою судді;
  • інформація про ефективність здійснення судочинства (статистична інформація щодо справ);
  • про дисциплінарну відповідальність;
  • про відповідність судді етичним та антикорупційним критеріям;
  • відповідність витрат та майна судді та членів сім’ї задекларованим доходам;
  • відповідність судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції;
  • відповідність поведінки судді правилам суддівської етики.