Статистичний аналіз судових рішень у кримінальних справах, що стосуються корупції, та щодо розгляду цивільних та кримінальних справ за участі присяжних

26 вересня 2019 року в Українському кризовому медіа-центрі (УКМЦ) було представлено результати досліджень «Статистичний аналіз застосування судами запобіжних заходів, 2014-2018» та «Статистичний аналіз впливу судового збору на надходження справ та застосування штрафів за зловживання процесуальними правами, 2014-2018».

Дослідження проведені за грантової підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» Українським центром суспільних даних у партнерстві з Центром демократії та верховенства права в рамках проекту «Зміни у судовій системі України: статистичний аналіз судових рішень».

Єдиний державний реєстр судових рішень (ЄДРСР) являє собою величезний масив інформації, яку за допомогою сучасних інструментів можна перетворити на дані і аналізувати статистично. Такий аналіз може дати розуміння наявності або відсутності змін у судовій системі.

Для аналізу застосування судами запобіжних заходів було відібрано 73390 судових рішень, опублікованих на ЄДРСР протягом 2014-2018 рр., з яких 8294 були відкинуті, як такі, що були ухвалені до 2014 р.

Проведений статистичний аналіз судових рішень, що стосуються обрання, зміни чи скасування запобіжних заходів у рамках кримінальних проваджень, вказує, що тримання під вартою є найбільш поширеним видом запобіжного заходу як у цілому, так і щодо абсолютної більшості категорій злочинів, незважаючи на те, що тримання під вартою є винятковим та найбільш суворим запобіжним заходом.

У той же час, найменше обираються такі види запобіжних заходів, як особиста порука та застава. Також, дуже мало міститься рішень у реєстрі, які б стосувалися зміни чи скасування запобіжних заходів.

Суми застави при цьому, мають тенденцію до зростання з року в рік. Загальна сума застав за 2014-2018 рр. склала 5 784 164 888 грн (5,8 млрд грн).

Також у ході аналізу були виявлені проблеми із внесенням рішень, що стосуються

запобіжних заходів, до ЄДРСР. Зокрема, дуже часто такого роду судові рішення вносяться із значним запізненням або не вносяться взагалі (виявлено випадки затримок аж до майже 9 років!).

Повний текст звіту «Статистичний аналіз застосування судами запобіжних заходів, 2014-2018» з діаграмами, а також масив підготованих даних, доступний на сайті http://socialdata.org.ua.

У ході проведеного впливу судового збору на надходження справ було встановлено значну залежність кількості судових справ майнового характеру від розміру судового збору.

Господарські справи:

Цивільні справи:

Адміністративні справи:

Зокрема, підняття ставок судового збору, починаючи з 2015 року, призвело до значного зниження кількості позовних заяв майнового характеру у цивільних, господарських та адміністративних справах. Аналогічна ситуація склалася із зростанням розміру судового збору при поданні апеляційних скарг на рішення суду, скарг у справі про банкрутство, заяв про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами – їхня кількість також значно зменшилася.

При цьому, зменшення розміру судового збору за подання заяв про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову, заяв про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяв про скасування рішення третейського суду, заяв про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, заяв про роз’яснення судового рішення призвело до поступового збільшення їх кількості.

Зміни розміру судового збору не позначилися або майже не позначилися на кількості позовних заяв немайнового характеру.

Аналіз застосування штрафів за зловживання процесуальними правами був важливий з огляду на те, що 15 грудня 2017 року набули чинності нові процесуальні кодекси (нові редакції Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та Господарського процесуального кодексу України).

Так, у 2018 році було сформовано практику застосування інституту заходів процесуального примусу у судових процесах. Серед заходів процесуального примусу найчастіше застосовувався штраф та привід.

Серед усіх документів, що були опубліковані на ЄДРСР протягом 2018 р., і містили згадку про «процесуальний примус» (таких було 66077), лише 1740 стосувалися застосування (або відмову застосування) заходів процесуального впливу. Решта 64337 документів містили згадку «процесуального впливу» в іншому контексті.


Штрафи за зловживання процесуальними правами протягом 2018 року мали загалом тенденцію до зростання — як у плані кількості присуджених штрафів, так і щодо сумарних обсягів штрафів. Найменшу тенденцію до зростання кількості штрафів та їх сум зафіксовано у господарських справах (якщо не враховувати одноразовий пік, пов’язаний із однією справою).
Усього протягом 2018 було ухвалено 719 штрафів у якості заходу процесуального впливу. Загальна сума таких штрафів склала 3 188 947 грн 96 коп.

Повний текст звіту «Статистичний аналіз впливу судового збору на надходження справ та застосування штрафів за зловживання процесуальними правами, 2014-2018» з діаграмами, а також масив підготованих даних, доступний на сайті http://socialdata.org.ua, а також доступний для скачування: https://socialdata.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/court_fees_26092019.pdf

Цей захід став можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя».

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США.  До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Додаткову інформацію про діяльність USAID можна отримати у Відділі зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53, на вебсайті: http://www.usaid.gov/ukraine або на сторінці у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя» реалізується з жовтня 2016 року і ґрунтує свою діяльність на здобутках попередніх проектів USAID «Україна: верховенство права» та «Справедливе правосуддя». Мета програми – надання підтримки судовій владі, Уряду, Парламенту, адвокатській спільноті, правничим школам, громадянському суспільству, ЗМІ та громадянам у створенні умов для функціонування незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної системи правосуддя, яка забезпечує верховенство права, та у боротьбі з корупцією. Детальнішу інформацію про програму можна отримати на Інтернет-сторінці www.newjustice.org.ua  та за телефоном +38 (044) 581-3303.