8 серпня починається прийом документів на конкурси до Вищого антикорупційного суду та до Верховного Суду

2 серпня 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурс на зайняття 39 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких до:
Вищого антикорупційного суду 27 посад суддів;
Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 12 посад суддів.
Конкурс на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та конкурс на зайняття вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду є окремими конкурсами.

Також ВККС оголосив конкурс на зайняття 78 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду:
у Касаційному адміністративному суді – 26 посад;
у Касаційному господарському суді – 16 посад;
у Касаційному кримінальному суді – 13 посад;
у Касаційному цивільному суді – 23 посади.

Строк подання документів для участі у конкурсі – 38 календарних днів, починаючи з 8 серпня по 14 вересня 2018 року (включно).

Для участі у конкурсі кандидат подає до Комісії:
1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання (далі – заява) згідно з додатком 1 до Умов;
2) копію паспорта громадянина України;
3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього згідно з додатком 4 до Положення;
4) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

5) декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

6) декларацію доброчесності судді;
7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
8) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) відповідно до пункту 14 Умов;
9) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави відповідно до пункту 15 Умов;
10) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді згідно з додатком 5 до Положення;
11) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону згідно з додатком 6 до Положення;
12) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про запобігання корупції;
13) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
14) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади»;
15) документи, які підтверджують дотримання однієї із вимог, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»;
16) заяву про відсутність обставин, зазначених у частині четвертій статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», згідно з додатком 2 до Умов;
17) довідку про відсутність судимості;
18) компакт-диск зі сканованими копіями документів, визначених Умовами, та інформацією про кандидата за формою згідно з додатком 3 до Умов.

Документи для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду подаються кандидатом на посаду судді поштою за адресою: 03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, з дотриманням  затверджених рішенням Комісії від 02 серпня 2018 року Умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду.
Документи для участі у конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.

Детальніше про умови подачі та прийому документів до Вищого антикорупційного суду: https://vkksu.gov.ua/ua/news/ogoloshieno-konkurs-do-wishtchogo-antikorupcijnogo-sudu/
Детальніше про умови подачі та прийому документів до Верховного суду:
https://vkksu.gov.ua/ua/news/ogoloshieno-konkurs-do-wierchownogo-sudu/

Рух ЧЕСНО в рамках кампанії ЧЕСНО. Фільтруй суд! стежитиме за перебігом конкурсу напосади суддів Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду.