Методологія перевірки доброчесності та компетентності кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

МЕТА КАМПАНІЇ:

активізація суспільства задля недопущення призначення недоброчесних та некомпетентних кандидатів до Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

КРИТЕРІЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ ЧЛЕНІВ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ ТА ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ

Рух ЧЕСНО збирає інформацію, що може свідчити про порушення таких критеріїв доброчесності та компетентності:

– непричетність до корупції або кримінальних правопорушень

– непричетність до ухвалення сумнівних рішень

– відповідність стилю життя задекларованим доходам та прозорість статків

– непричетність до порушення прав людини

– дотримання норм професійної етики

– професійна компетентність

Індикатори, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію непричетність до корупції або кримінальних правопорушень:

 • наявність кримінальних проваджень щодо кандидата;
 • отримання неправомірної вигоди;
 • винесення рішень за наявності конфлікту інтересів;
 • непотизм;
 • винесення рішень в інтересах пов’язаних юридичних осіб;
 • втручання в автоматизовану систему розподілу справ;
 • інші прояви причетності до корупції.

Індикатори, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію непричетність до ухвалення сумнівних рішень (рішень, щодо яких існують обґрунтовані сумніви у дотриманні загальних принципів справедливості, неупередженості та об’єктивності під час судового розгляду справи та прийняття такого рішення суддею (колегією суддів):  

 • резонансні рішення у справах, що стосуються Євромайдану;
 • явно політично вмотивовані рішення;
 • рішення, які призвели до серйозного порушення прав людини;
 • інші сумнівні рішення.

В ході аналізу кандидатів за цим критерієм самостійно не оцінюємо судові рішення, а враховуємо висновки міжнародних та українських організацій, тимчасових слідчих комісій органів державної влади тощо.

Індикатори, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію  відповідність стилю життя задекларованим доходам та прозорість статків:

 • неподання декларації;
 • приховування статків кандидата (земельних ділянок, нерухомості, рахунків у банку тощо);
 • приховування статків родичів;
 • надмірні суми подарунків, призів та виграшів;
 • невідповідність стилю життя задекларованим статкам;
 • невідповідність відомостей при порівнянні декларацій;
 • невідповідність інформації у декларації фактичним даним;
 • неповнота даних у декларації.

Індикатори, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію непричетність до порушення прав людини:  

 • застосування фізичної сили до особи;
 • перешкоджання роботі журналістів або громадських активістів;
 • порушення права на справедливий судовий розгляд (якщо це порушення не пов’язане із винесенням сумнівного рішення);
 • порушення принципу гласності та відкритості судового процесу;
 • інші значимі випадки порушення прав та свобод людини.


Індикатори, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію дотримання норм професійної етики:

 • порушення норм професійної етики (у спілкуванні із правоохоронними органами, громадянами);
 • зазначення недостовірних відомостей у декларації доброчесності;
 • інші можливі прояви неетичної поведінки.

Індикатори, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію професійна компетентність:

 • набрання меншої кількості балів ніж прохідний мінімум під час участі у конкурсах на посаду судді;
 • інші можливі прояви некомпетентності.

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не враховує інформацію, отриману із джерел, які не викликають довіри. При цьому Рух ЧЕСНО не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до кримінальних правопорушень, корупційних діянь, інших порушень, ухвалення сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.