Методологія перевірки доброчесності суддів та формування профайлів суддів

КРИТЕРІЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ

Рух ЧЕСНО збирає інформацію, що може свідчити про порушення таких критеріїв доброчесності:  

– непричетність до корупції або кримінальних правопорушень

– непричетність до ухвалення сумнівних рішень

– відповідність стилю життя задекларованим доходам та прозорість статків

– непричетність до порушення прав людини

– дотримання норм професійної етики

Індикатори, які можуть свідчити про порушення суддею критерію непричетність до корупції або кримінальних правопорушень:

 • наявність кримінальних проваджень щодо судді;
 • отримання неправомірної вигоди;
 • винесення рішень за наявності конфлікту інтересів;
 • непотизм;
 • винесення рішень в інтересах пов’язаних юридичних осіб;
 • втручання в автоматизовану систему розподілу справ;
 • інші прояви причетності до корупції.

Індикатори, що можуть свідчити про порушення суддею критерію непричетність до ухвалення сумнівних рішень (рішень, щодо яких існують обґрунтовані сумніви у дотриманні загальних принципів справедливості, неупередженості та об’єктивності під час судового розгляду справи та прийняття такого рішення суддею (колегією суддів)):  

 • резонансні рішення у справах, що стосуються Євромайдану;
 • явно політично вмотивовані рішення;
 • рішення, які призвели до серйозного порушення прав людини;
 • інші сумнівні рішення.

В ході аналізу суддів за цим критерієм Рух ЧЕСНО самостійно не оцінює судові рішення, а враховуються висновки міжнародних та українських організацій, тимчасових слідчих комісій органів державної влади тощо.

Індикатори, які можуть свідчити про порушення суддею критерію відповідність стилю життя задекларованим доходам та прозорість статків:

 • неподання декларації;
 • приховування статків судді (земельних ділянок, нерухомості, рахунків у банку тощо);
 • приховування статків родичів;
 • надмірні суми подарунків, призів та виграшів;
 • невідповідність стилю життя задекларованим статкам;
 • невідповідність відомостей при порівнянні декларацій судді;
 • невідповідність інформації у декларації фактичним даним;
 • неповнота даних у декларації.

Індикатори, які можуть свідчити про порушення суддею критерію непричетність до порушення прав людини:  

 • перешкоджання роботі журналістів або громадських активістів;
 • порушення права на справедливий судовий розгляд (якщо це порушення не пов’язане із винесенням сумнівного рішення);
 • порушення принципу гласності та відкритості судового процесу;
 • застосування фізичної сили до особи;
 • інші значимі випадки порушення прав та свобод людини.

Індикатори, які можуть свідчити про порушення суддею критерію дотримання норм професійної етики:

 • порушення норм професійної етики (у спілкуванні із правоохоронними органами, громадянами);
 • зазначення недостовірних відомостей у декларації доброчесності;
 • інші можливі прояви неетичної поведінки.

З метою отримання громадянами єдиного джерела із суспільно значимою інформацією про суддів та можливістю робити власні оцінки щодо їхньої доброчесності, Рух ЧЕСНО формує персоналізовані профайли суддів на веб-порталі chesnosud.org зі зручним пошуком та доступним інтерфейсом.  

Профайл має наступну структуру:

Фотографія та загальна інформація про суддю (ПІБ, посада, назва суду), а також гіперлінки на майнові декларації.

Розділ «Статки»

Розділ включає наступні дані з останньої поданої електронної декларації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

 • Гроші – сума коштів, що знаходяться на банківських рахунках, та готівкових коштів, які, згідно з декларацією, належать судді та членам його сім’ї. Одиниця виміру – валюта, вказана у декларації.
 • Дохід – сума усіх доходів судді та членів сім’ї судді, вказаних в електронній декларації, округлена за математичними правилами до цілого числа. Одиниця виміру – грн.           
 • Будівлі – сума площі житлової та нежитлової нерухомості, яка належить, згідно з декларацією, судді та членам його сім’ї на праві власності (у тому числі, часткової) або праві користування*. Одиниця виміру – кв. м.
 • Земля – сума площі земельних ділянок, вказаних в електронній декларації, які належать судді та членам сім’ї судді на праві власності (у тому числі, часткової) або праві користування*. Одиниця виміру – кв.м.
 • Транспортні засобикількість транспортних засобів, вказаних в електронній декларації, які належать судді та членам його сім’ї на праві власності (у тому числі, часткової) або праві користування. Одиниця виміру – шт.

*Примітка: Розрахунок площі є лише математичним розрахунком за даними декларації та не відображає змісту речових прав на нерухоме майно. Під час розрахунку використовувалася площа нерухомості пропорційно до частки, яка належить судді або членам його сім’ї. У випадку перебування нерухомості у спільній власності без визначення часток, площа визначалася як результат ділення загальної площі на кількість осіб – власників відповідної нерухомості. У випадку одночасної наявності права власності на нерухомість у судді (члена його родини) та права користування члена його сім’ї (судді), площа зараховувалася лише особі, яка має право власності на відповідну нерухомість. У випадку наявності права користування у судді та членів його родини одночасно, площа відповідної нерухомості зараховувалася лише судді.

Розділ «Біографічна довідка»

Розділ включає наступні дані:

 • Освіта (вказується ВНЗ, у якому (яких) здобуто вищу освіту);
 • Суддівська кар’єра (вказуються роки та місце роботи в судах);
 • Зв’язки (вказуються родинні зв’язки судді, які можуть впливати на процес прийняття рішень суддею);
 • Офіційні документи щодо судді (додаються посилання на досьє судді, декларації родинних зв’язків, рішення Громадської ради доброчесності, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, що стосуються дисциплінарних проваджень, які наявні у відкритому доступі тощо).

Розділ «Доброчесність»

У цьому розділі зазначається інформація про порушення суддею критеріїв доброчесності. Суддя вважається таким, що не відповідає критеріям доброчесності за умови, якщо наявна інформація про порушення ним хоча б одного критерію доброчесності. Рух ЧЕСНО висвітлює зазначену інформацію в наступних блоках:

Блок «Причетність до корупції або до кримінальних правопорушень»

Блок «Ухвалення сумнівних рішень»

Блок «Непрозорість статків»

Блок «Причетність до порушення прав людини»

Блок «Неетична поведінка»

Суддя вважається таким, що не відповідає критеріям доброчесності за умови, якщо наявна інформація про порушення ним хоча б одного критерію доброчесності.

Розділ «Довідкова інформація»

У цей розділ входять наступні блоки, де Рух ЧЕСНО висвітлює:

Блок «Резонансні справи» (вказуються справи, які є або були на розгляді у судді та по них винесено рішення, які не можуть вважатися сумнівними);

Блок «Характеристика професійної діяльності» (вказуються результати кваліфікаційного оцінювання під час різних конкурсів на посаду судді, оцінка професійної спільноти (за наявності), особлива значуща інформація, яка може свідчити про принциповість судді (наприклад, окрема думка у скандальних справах, прийняття справедливого рішення всупереч тиску з боку представників влади тощо), про моральну сторону судді);

Блок «Інформація про утиски судді» (вказується інформація, що свідчить про тиск на суддю або  переслідування судді через вчинення дій, спрямованих на викриття злочинів та кругової поруки у судовій системі)

Блок «Інша інформація» (вказується інформація, яку не можна віднести до інших блоків);

Блок «ЗМІ про суддю» (вказується інформація у вигляді посилань на матеріали, які стосуються особи судді або його родини).

Розділ «Чесно про суддю»

У цей розділ входить інформація, що була опублікована Рухом ЧЕСНО.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ,

якими ми керуємося для оцінки доброчесності суддів та висвітлення інформації про суддів та судову систему

 • Звіти міжнародних правозахисних організацій (Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, Article 19, IFJ, Reporters without Borders тощо), рішення, звіти та повідомлення органів влади іноземних держав або міжнародних інституцій (звіти Офісу Верховного Комісара ООН з прав людини, висновки комітетів ООН, звіти Державного департаменту США, звіти та рішення Ради Європи, Європейського суду з прав людини тощо).
 • Звіти вітчизняних правозахисних та громадських організацій, слідчих комісій (ГО «Громадський люстраційний комітет», Тимчасової слідчої комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції, УГСПЛ, ХПГ, інших).
 • Офіційні документи та повідомлення органів державної влади України (наприклад, рішення Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи парламенту з питань, пов’язаних з відповідальністю суддів; щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого Верховної ради України з прав людини; звіти парламентських слідчих комісій тощо).
 • Журналістські розслідування, підтверджена фактами інформація у шанованих ЗМІ (наприклад, програми «СХЕМИ: корупція в деталях» на Радіо Свобода, видання Українська правда, Наші гроші, Слідство.Інфо, авторитетні місцеві та іноземні ЗМІ).
 • Відкриті державні реєстри (Єдиний державний реєстр судових рішень, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно,  тощо), відомості з веб-порталу державних закупівель.
 • Інші джерела, що своїм наповненням та формою свідчать про високу вірогідність опублікованих даних.

ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ

Принципи аналізу. Аналіз доброчесності суддів здійснюється за принципами незаангажованості та неупередженості, достовірності, повноти та точності поширюваної інформації. Поширення інформації про недоброчесну поведінку суддів не має на меті приниження авторитету чи втручання в неупередженість правосуддя.

Громадська оцінка. Ми не робимо тверджень щодо доведеності фактів неправомірної поведінки або винуватості судді у вчиненні правопорушення, за яке встановлено юридичну відповідальність (наприклад, щодо обмеження свободи мирних зібрань чи порушення прав людини під час Євромайдану). Тому інформація, яка подається в рамках аналізу доброчесності суддів, може не збігатися з офіційними висновками судових та правоохоронних органів.

Джерела інформації. Відповіді на запити про публічну інформацію; звіти правозахисних та громадських організацій, слідчих комісій; доповіді Уповноваженого Верховної ради України з прав людини; офіційні документи та повідомлення органів державної влади України; журналістські розслідування, підтверджена фактами інформація у шанованих ЗМІ; достовірні повідомлення викривачів; дані з будь-яких реєстрів, що наповнюються органами державної влади; інші достовірні джерела.

Оцінка судових рішень. Ми не робимо тверджень щодо законності судових рішень. Ми оцінюємо рішення у справах, до яких є суспільний інтерес, на предмет наявності в стороннього поінформованого спостерігача сумнівів у справедливості та неупередженості судового рішення.

Оціночні судження. Висновки про недоброчесність суддів є оціночними судженнями і не підлягають доведенню їхньої правдивості.

Право на відповідь. Судді, щодо яких за результатами аналізу було зроблено оцінку про недоброчесну поведінку, мають право на відповідь та спростування інформації. Відповідь судді оприлюднюватиметься на відповідній веб-сторінці. Після оприлюднення інформації про недоброчесну поведінку судді ми у будь-який час розглядатимемо письмові звернення зі спростуванням розміщеної інформації. У разі надання переконливих спростувань інформація щодо ймовірної причетності судді до недоброчесної поведінки може бути змінена.

ПОШИРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ

Протягом кампанії будуть готуватися окремі аналітичні продукти про недоброчесність суддів, які тлумачитимуть агреговані дані з прикладами, рейтингами недоброчесних суддів, релевантними статтями тощо.

Команда розробників не обмежує себе в створенні будь-якого контенту, що базуватиметься на агрегованих даних про суддів, в рамках чинного законодавства України.