Методологія перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду

МЕТА КАМПАНІЇ:

активізація суспільства задля недопущення призначення недоброчесних кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду

КРИТЕРІЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ СУДДІВ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

Рух ЧЕСНО збирає інформацію, що може свідчити про порушення таких критеріїв доброчесності:  

– непричетність до корупції або кримінальних правопорушень

– непричетність до ухвалення сумнівних рішень

– відповідність стилю життя задекларованим доходам та прозорість статків

– непричетність до порушення прав людини

– дотримання норм професійної етики

Індикатори, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію непричетність до корупції або кримінальних правопорушень:

 • наявність кримінальних проваджень щодо кандидата;
 • отримання неправомірної вигоди;
 • винесення рішень за наявності конфлікту інтересів;
 • непотизм;
 • винесення рішень в інтересах пов’язаних юридичних осіб;
 • втручання в автоматизовану систему розподілу справ;
 • інші прояви причетності до корупції.

Індикатори, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію непричетність до ухвалення сумнівних рішень (рішень, щодо яких існують обґрунтовані сумніви у дотриманні загальних принципів справедливості, неупередженості та об’єктивності під час судового розгляду справи та прийняття такого рішення суддею (колегією суддів)):  

 • резонансні рішення у справах, що стосуються Євромайдану;
 • явно політично вмотивовані рішення;
 • рішення, які призвели до серйозного порушення прав людини;
 • інші сумнівні рішення.


В ході аналізу кандидатів за цим критерієм самостійно не оцінюються судові рішення, а враховуються висновки міжнародних та українських організацій, тимчасових слідчих комісій, органів державної влади тощо.


Індикатори, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію відповідність стилю життя задекларованим доходам та прозорість статків:

 • неподання декларації;
 • приховування статків кандидата на посаду судді (земельних ділянок, нерухомості, рахунків у банку тощо);
 • приховування статків родичів;
 • надмірні суми подарунків, призів та виграшів;
 • незаконність джерел походження майна;
 • невідповідність стилю життя задекларованим статкам;
 • суттєві розбіжності між відомостями про майно при порівнянні декларацій;
 • невідповідність інформації у декларації фактичним даним;
 • неповнота даних у декларації.

Індикатори, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію непричетність до порушення прав людини:  

 • застосування фізичної сили до особи;
 • перешкоджання роботі журналістів або громадських активістів;
 • порушення права на справедливий судовий розгляд (якщо це порушення не пов’язане із винесенням сумнівного рішення);
 • порушення принципу гласності та відкритості судового процесу;
 • інші значимі випадки порушення прав та свобод людини.


Індикатори, які можуть свідчити про порушення кандидатом критерію дотримання норм професійної етики:

 • порушення норм професійної етики (у спілкуванні із правоохоронними органами, громадянами);
 • зазначення недостовірних відомостей в документах;
 • інші можливі прояви неетичної поведінки.

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не враховує інформацію, отриману із джерел, які не викликають довіри. При цьому Рух ЧЕСНО не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, інших порушень, ухвалення сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ,

якими ми керуємося під час аналізу кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та висвітлення інформації про кандидатів та судову систему

 • Звіти міжнародних правозахисних організацій (Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, Article 19, IFJ, Reporters without Borders тощо), рішення, звіти та повідомлення органів влади іноземних держав або міжнародних інституцій (звіти Офісу Верховного Комісара ООН з прав людини, висновки комітетів ООН, звіти Державного департаменту США, звіти та рішення Ради Європи, Європейського суду з прав людини тощо).
 • Звіти вітчизняних правозахисних та громадських організацій, слідчих комісій (ГО «Громадський люстраційний комітет», Тимчасової слідчої комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції, УГСПЛ, ХПГ, інших).
 • Офіційні документи та повідомлення органів державної влади України (наприклад, рішення Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи парламенту з питань, пов’язаних з відповідальністю суддів; щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого Верховної ради України з прав людини; звіти парламентських слідчих комісій тощо).
 • Журналістські розслідування, підтверджена фактами інформація у шанованих ЗМІ (наприклад, програми «СХЕМИ: корупція в деталях» на Радіо Свобода, видання Українська правда, Наші гроші, Слідство.Інфо, авторитетні місцеві та іноземні ЗМІ).
 • Відкриті державні реєстри (Єдиний державний реєстр судових рішень, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно,  тощо), відомості з веб-порталу державних закупівель.
 • Інші джерела, що своїм наповненням та формою свідчать про високу вірогідність опублікованих даних.

ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ

Принципи аналізу. Аналіз кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду здійснюється за принципами незаангажованості та неупередженості, достовірності, повноти та точності поширюваної інформації. Поширення інформації про недоброчесну поведінку кандидатів не має на меті приниження авторитету чи втручання у неупередженість правосуддя.

Громадська оцінка. Ми не робимо тверджень щодо доведеності фактів неправомірної поведінки або винуватості кандидата у вчиненні правопорушення, за яке встановлено юридичну відповідальність (наприклад, щодо обмеження свободи мирних зібрань чи порушення прав людини під час Євромайдану). Тому інформація, яка подається в рамках аналізу кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду, може не збігатися з офіційними висновками судових та правоохоронних органів.

Джерела інформації. Відповіді на запити про публічну інформацію; звіти правозахисних та громадських організацій, слідчих комісій; доповіді Уповноваженого Верховної ради України з прав людини; офіційні документи та повідомлення органів державної влади України; журналістські розслідування, підтверджена фактами інформація у шанованих ЗМІ; достовірні повідомлення викривачів; дані з будь-яких реєстрів, що наповнюються органами державної влади; інші достовірні джерела.

Оцінка судових рішень. Ми не робимо тверджень щодо законності судових рішень. Ми оцінюємо рішення у справах, до яких є суспільний інтерес, на предмет наявності в стороннього поінформованого спостерігача сумнівів у справедливості та неупередженості судового рішення.

Оціночні судження. Аналіз кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду є оціночними судженнями і не підлягають доведенню їхньої правдивості.

Право на відповідь. Кандидати, щодо яких  оприлюднено інформацію, яка може свідчити про недоброчесну поведінку, мають право на відповідь та спростування інформації. Відповідь кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду оприлюднюватиметься на відповідній веб-сторінці з аналітичною довідкою про нього. Після оприлюднення інформації про недоброчесну поведінку кандидата ми у будь-який час розглядатимемо письмові звернення зі спростуванням розміщеної  інформації. У разі надання переконливих спростувань інформація щодо ймовірної причетності кандидата до недоброчесної поведінки може бути змінена.

ПОШИРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ

Інформація зібрана в рамках аналізу кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду оприлюднюється  у персоналізованих довідках на веб-сайті кампанії та в інших аналітичних продуктах Руху ЧЕСНО.