Методологія аналізу кандидатів на посаду судді Верховного Суду 2016-2017

МЕТА КАМПАНІЇ:

активізація суспільства задля очищення та оновлення Верховного Суду як найвищого суду у системі судоустрою України

КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ СУДДІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Рух ЧЕСНО збирає інформацію, що може свідчити про недоброчесність кандидата на посаду судді Верховного Суду або суттєво впливає на його здатність здійснювати об’єктивний та неупереджений розгляд судових справ.

Категорії інформації про кандидатів у Верховний Суд

 • причетність до корупції або кримінальних правопорушень
 • причетність до ухвалення сумнівних рішень
 • невідповідність стилю життя задекларованим доходам та непрозорість статків
 • причетність до порушення прав людини
 • недотримання норм професійної етики
 • наявність зв’язків у правоохоронній системі або органах державної влади
 • публічна протидія судовій реформі та підтримка диктаторських законів

Індикатори, які можуть свідчити про причетність до корупції або кримінальних правопорушень:

 • отримання неправомірної вигоди;
 • винесення рішень за наявності конфлікту інтересів;
 • винесення рішень в інтересах пов’язаних юридичних осіб;
 • втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ;
 • інші прояви причетності до корупції;
 • вчинення кримінальних правопорушень.

Індикатори, які можуть свідчити про причетність до ухвалення сумнівних рішень (рішень, щодо яких існують обґрунтовані сумніви у дотриманні загальних принципів справедливості, неупередженості та об’єктивності під час судового розгляду справи та прийняття такого рішення суддею (колегією суддів):

 • резонансні рішення у справах, що стосуються Євромайдану;
 • явно політично вмотивовані рішення;
 • рішення, які призвели до серйозного порушення прав людини;
 • інші сумнівні рішення.


Індикатори, які можуть свідчити про невідповідність стилю життя задекларованим доходам та непрозорість статків:

 • неподання декларації;
 • приховування статків кандидата на посаду судді (земельних ділянок, нерухомості, рахунків у банку тощо);
 • приховування статків родичів;
 • надмірні суми подарунків, призів та виграшів;
 • невідповідність стилю життя задекларованим статкам;
 • невідповідність інформації у декларації фактичним даним;
 • неповнота даних у декларації.


Індикатори, які можуть свідчити про причетність до порушення прав людини:

 • застосування фізичної сили до особи;
 • перешкоджання роботі журналістів;
 • порушення права на справедливий судовий розгляд (якщо це порушення не пов’язане із винесенням сумнівного рішення);
 • порушення принципу гласності та відкритості судового процесу;
 • інші значимі випадки порушення прав та свобод людини.


Індикатори, які можуть свідчити про недотримання норм професійної етики

 • порушення норм професійної етики (у тому числі, у спілкуванні із правоохоронними органами, громадянами);
 • інші можливі прояви неетичної поведінки.

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не враховує інформацію, отриману із джерел, які не викликають довіри. При цьому Рух ЧЕСНО не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, інших порушень, ухвалення сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, якими ми керуємося під час аналізу кандидатів на посади суддів Верховного Суду та висвітлення інформації про суддів та судову систему

 1. Звіти міжнародних правозахисних організацій (Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, Article 19, IFJ, Reporters without Borders тощо), звіти та повідомлення органів влади іноземних держав (звіти Офісу Верховного Комісара ООН з прав людини, висновки комітетів ООН, звіти Державного департаменту США тощо).
 2. Звіти вітчизняних правозахисних та громадських організацій, слідчих комісій (ГО «Громадський люстраційний комітет», Тимчасової слідчої комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції, УГСПЛ, ХПГ, інших).
 3. Офіційні документи та повідомлення органів державної влади України (наприклад, рішення Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи парламенту з питань, пов’язаних з відповідальністю суддів; щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого Верховної ради України з прав людини; звіти парламентських слідчих комісій тощо).
 4. Журналістські розслідування, підтверджена фактами інформація у авторитетних ЗМІ (наприклад, програми «СХЕМИ: корупція в деталях», видань Українська правда, Наші гроші, Слідство.Інфо, інші джерела, що своїм наповненням та формою свідчать про високу достовірність опублікованих даних).
 5. Відкриті державні реєстри (Єдиний державний реєстр судових рішень, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно тощо).
 6. Відомості веб-порталу державних закупівель (наприклад, про перемогу у процедурах торгів суб’єктів господарювання, пов’язаних з кандидатом).

ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ

Принципи аналізу. Аналіз кандидатів на посади суддів Верховного Суду здійснюється за принципами незаангажованості та неупередженості, достовірності, повноти та точності поширюваної інформації. Поширення інформації про недоброчесну поведінку кандидатів не має на меті приниження авторитету чи втручання у неупередженість правосуддя.

Громадська оцінка. Ми не робимо тверджень щодо доведеності фактів неправомірної поведінки або винуватості судді у вчиненні правопорушення, за яке встановлено юридичну відповідальність (наприклад, щодо обмеження свободи мирних зібрань чи порушення прав людини під час Євромайдану). Тому інформація, яка подається в рамках аналізу кандидатів на посаду судді, може не збігатися з офіційними висновками судових та правоохоронних органів.

Оціночні судження. Аналіз кандидатів на посади суддів Верховного Суду є оціночними судженнями і не підлягають доведенню їхньої правдивості.

Право на відповідь. Кандидати, щодо яких оприлюднено інформацію, яка може свідчити про недоброчесну поведінку, мають право на відповідь та спростування інформації. Відповідь кандидата на посаду судді оприлюднюватиметься на відповідній веб-сторінці з аналітичною довідкою про нього. Після оприлюднення інформації про недоброчесну поведінку кандидата ми у будь-який час розглядатимемо письмові звернення зі спростуванням розміщеної інформації. У разі надання переконливих спростувань інформація щодо ймовірної причетності судді до недоброчесної поведінки може бути змінена.

ПОШИРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ

Інформація зібрана в рамках аналізу кандидатів на посади суддів Верховного Суду оприлюднюється у персоналізованих довідках на веб-сайті кампанії та в інших аналітичних продуктах Руху ЧЕСНО.