Юридичні засади

  • Принципи аналізу. Оцінка доброчесності суддів здійснюється за принципами незаангажованості та неупередженості, достовірності, повноти та точності поширюваної інформації. Поширення інформації про недоброчесну поведінку суддів не має на меті приниження авторитету чи втручання у неупередженість правосуддя.
  • Громадська оцінка. Ми не робимо тверджень щодо доведеності фактів неправомірної поведінки або винуватості судді у вчиненні правопорушення, за яке встановлено юридичну відповідальність (наприклад, щодо обмеження свободи мирних зібрань чи порушення прав людини під час Євромайдану). Тому інформація, яка подається в рамках аналізу доброчесності суддів, може не збігатися з офіційними висновками судових та правоохоронних органів.
  • Оціночні судження. Висновки про недоброчесність суддів, зокрема про причетність суддів до корупції або ухилення від люстрації, є оціночними судженнями і не підлягають доведенню їхньої правдивості.
  • Джерела інформації. Відповіді на запити про публічну інформацію; звіти правозахисних та громадських організацій, слідчих комісій; доповіді Уповноваженого Верховної ради України з прав людини; офіційні документи та повідомлення органів державної влади України; журналістські розслідування, підтверджена фактами інформація у шанованих ЗМІ; достовірні повідомлення викривачів; дані з будь-яких реєстрів, що наповнюються органами державної влади; інші достовірні джерела.
Поділитися