Верещінська Ірина Вікторівна

Декларації
Данi за 2016 рiк
Кошти
Сім'ї
4596937 UAH
18000 EUR
61789 USD
Річний дохід
Суддi
79275 грн
Інше: 472 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 78803 грн
Сім'ї
4589233 грн
Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи: 563960 грн (чоловік)
Заробітна плата, отримана за сумісництвом: 3118158 грн (чоловік) + 17350 грн (чоловік)
Дохід від надання майна в оренду: 134869 грн (чоловік) + 62807 грн (чоловік)
Дивіденди: 150000 грн (чоловік)
Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав): 542089 грн (чоловік)
Розрахунок площі є лише математичним розрахунком за даними декларації та не відображає змісту речових прав на нерухоме майно. Розрахунок є сумою площі нерухомості, яка належить згідно з декларацією судді та членам його сім’ї на праві власності (у тому числі, часткової) або праві користування. Під час розрахунку використовувалася площа нерухомості пропорційно до частки, яка належить судді або членам його сім’ї. У випадку перебування нерухомості у спільній власності без визначення часток площа визначалася як результат ділення загальної площі на кількість осіб - власників відповідної нерухомості. У випадку одночасної наявності права власності на нерухомість у судді (члена його родини) та права користування члена його сім’ї (судді), площа зараховувалася лише особі, яка має право власності на відповідну нерухомість. У випадку наявності права користування у судді та членів його родини одночасно, площа відповідної нерухомості зараховувалася лише судді.​
Земля ?
Сім'ї
2067536 кв.м
Земельні ділянки:
37202 кв.м (100% у власності чоловіка)
35763 кв.м (100% у власності чоловіка)
36999 кв.м (100% у власності чоловіка)
37403 кв.м (100% у власності чоловіка)
67400 кв.м (100% у власності чоловіка)
37000 кв.м (100% у власності чоловіка)
17999 кв.м (100% у власності чоловіка)
33679 кв.м (100% у власності чоловіка)
36031 кв.м (100% у власності чоловіка)
22940 кв.м (100% у власності чоловіка)
37203 кв.м (100% у власності чоловіка)
37360 кв.м (100% у власності чоловіка)
40726 кв.м (100% у власності чоловіка)
300 кв.м (100% у власності чоловіка)
301 кв.м (100% у власності чоловіка)
299 кв.м (100% у власності чоловіка)
20000 кв.м (100% у власності чоловіка)
31200 кв.м (100% у власності чоловіка)
513000 кв.м (100% у користуванні чоловіка)
1000061 кв.м (100% у користуванні чоловіка)
24670 кв.м (100% у власності чоловіка)
Розрахунок площі є лише математичним розрахунком за даними декларації та не відображає змісту речових прав на нерухоме майно. Розрахунок є сумою площі нерухомості, яка належить згідно з декларацією судді та членам його сім’ї на праві власності (у тому числі, часткової) або праві користування. Під час розрахунку використовувалася площа нерухомості пропорційно до частки, яка належить судді або членам його сім’ї. У випадку перебування нерухомості у спільній власності без визначення часток площа визначалася як результат ділення загальної площі на кількість осіб - власників відповідної нерухомості. У випадку одночасної наявності права власності на нерухомість у судді (члена його родини) та права користування члена його сім’ї (судді), площа зараховувалася лише особі, яка має право власності на відповідну нерухомість. У випадку наявності права користування у судді та членів його родини одночасно, площа відповідної нерухомості зараховувалася лише судді.​
Будівлі ?
Сім'ї
207.6 кв.м
83.3 кв.м (100% квартири у власності у чоловіка)
124.3 кв.м (100% квартири у власності чоловіка)
Транспортні засоби
Суддi
1
Автомобіль легковий Volkswagen Passat 2011 р.в. (у власності)

Суддівська кар’єра:

20102013 – суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

2013 – т.ч. – переведена на посаду судді Солом’янського районного суду м. Києва.

Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки:

  1. Долід Станіслав Васильович (чоловік судді) – з 2006 року депутат Білоцерківської районної ради.
  2. Кудлай Іван Миколайович (рідний дядько чоловіка судді) – з 2015 року депутат Київської обласної ради.

Офіційні документи щодо судді:

Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки

Декларація доброчесності

Інформацію щодо порушення суддею критеріїв доброчесності у відкритих джерелах не знайдено

Повідомити про суддю

Характеристика професійної діяльності

16.10.2015 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня, кандидат юридичних наук.

Інша інформація:

У декларації за 2015 рік зазначено про наявність у власності чоловіка судді (депутата Білоцерківської районної ради з 2006 року) 38-и земельних ділянок різної площі (від 299 кв.м до 31200 кв.м), які знаходяться у Білоцерківському районі Київської області.

Завантажити профайл Методологія підготовки матеріалу